4. mai 2015

(Liv Evju)Nærmere 230 personer trosset regnværet og kom for å høre Jo Sellæg snakke om noen av de 78 lystgårdene som velstående drammensere har hatt i byen og omegnen i ca 150 år – fra 1700 til 1860. Sellæg, som har arbeidet med dette stoffet i nesten 40 år, ga ut boka «Drammen – blott til lyst» i fjor høst, og han ga publikum mange glimt inn i en svunnen verden.

 Et stort og utsøkt bildemateriale illustrerte foredraget. En lystgård var i utgangspunktet en avlsgård – altså en bondegård hvor eier kunne produsere mat til egen familie og tjenerskapet. Byborgerne hadde hus langs elva, men der var det ikke store arealer for dyrking, og med en omfattende husstand måtte det egen avlsgård – bondegård som ga avling – til for å sørge for underhold. Med Rousseau og andre filosofers budskap om å vende tilbake til naturen, ble det behov for også å ha bolig for herskapet ute på gården, og man begynte da å bygge små paleer.

Av de 78 gårdene som det er funnet spor etter, eksisterer 30 fremdeles, og av disse er det så mange som 18 som fremstår noenlunde uendret.

Sellæg delte lystgårdtiden opp i perioder: 1700-1735 kalte han pionertiden, 1755-1785 er blomstringstiden, så kom selve gullalderen fra 1790-1817, og tilbakegang eller overtid fra 1820-60. Han viste bilder og rekonstruksjoner både av eksisterende og forsvunne lystgårder, og et engasjert publikum fulgte nøye med.

I samarbeid med Drammensbiblioteket hadde styret fått laget en liste over bøker og artikler med tilknytning til emnet som publikum kunne ta med seg.

Helge Solberg takket foredragsholderen til slutt og ønsket god sommer til de fremmøtte.

Litteraturliste:

Pensjonistuniversitetet i Drammen

i samarbeid med Drammensbiblioteket

 Tips til videre lesning etter dagens foredrag:

 Medlemsmøte 4. mai 2015: Jo Sellæg om lystgårder

 Diesen, Hilde: Utrolige Drammen. 79s. Tell forlag 1991.

                       Kjente bygninger i Drammen beskrevet på en munter måte i tekst og tegninger.

 Gulskogen og landlivets gullalder. 327 s. Drammens Museum 2004.

                       Redigert av Einar Sørensen.

          Helgesen, Tom: Drammen 200 år. 256 s. Forlaget Tom & Tom, 2011

                         Drammens historie gjennom 200 år rikt illustrert. Utgitt til Byjubileet i 2011.

 Schnitler, Carl Wille: Gulskogen ved Drammen : et empirehjem. 55 s. Grøndahl 1918.

                       Inneholder bl.a. plan over haveanlegget.

 Sellæg, Jo: Drammen: by i utvikling gjennom 400 år. 416 s. Brakar forlag 2010.

                       Omfattende byhistorie utgitt til Drammens 200-års jubileum.

 Valebrokk, Eva. Herskapshus : norske patrisierhjem og lystgårder. 204 s. Cap./Damm 2009

                       Rikt illustrert presentasjon av tolv herskapshus spredt over hele Sør-Norge.

 Alle bøkene kan lånes på biblioteket.

Et utvalg artikler fra Rundt om Drammen (RoD), kan lånes på biblioteket:

Brede Holst: Epler og litt annen frukt- og hagehistorie fra Gulskogen gård. RoD 2013, nr. 3

Tema Austad gård, RoD 2005, nr, 4

Elena Arbo Winfeld: Jul paa Gulskoven (udatert). RoD 2003, nr, 4

Tema Gulskogen gård, RoD 2004, nr. 2

Jo Sellæg: Der historien blomstrer [Gulskogen]. RoD 1989, nr. 1

Drammensbibliotekets åpningstider: ma-to 08:30-19:30, fre 08:30-16:00,

lør 10:00-15:00 – i vinterhalvåret også søndag.