5. januar 2015

(Liv Evju) Hans Olav Hygen i Pensjonistuniversitetet   Da klokka slo 11, var 253 tilhørere samlet innenfor dørene til Norkirken – ny fremmøterekord!

Dagens foredragsholder er leder for avdeling for klimainformasjon ved Meteorologisk Institutt i Oslo. Han startet med en oversikt over hvordan man har observert og lagt merke til været i et par tusen år, med Aristoteles som den første kjente værobservatør. Fart og system i dette ble det først da jernbanen kom midt på 1800-tallet, og meteorologiens «far» i Norge, Vilhelm Bjerknes fastslo at med tilstrekkelig kjennskap til status i atmosfæren, ville det bli bedre og bedre værvarsling. Etter år med manuelle og etter hvert automatiske målinger er datateknikk og satellitter tatt i bruk for alvor, og i dag er vi i stand til å spå dagens og morgendagens vær med høy grad av nøyaktighet, det viser bl.a. nettstedet yr.no.   

Historiske målinger viser nå at vi er inne i en periode hvor klimaet på jorden endrer seg, slik det har gjort med ca 100.000 års mellomrom. Men i dag blir endringene forsterket av menneskelig aktivitet, eksempelvis stort forbruk av fossilt brensel og reduksjon av plantelivet. Begge deler øker volumet av CO2 i atmosfæren. Ingen forskere har klart å bevise at klimaendringene ville vært de samme uten menneskenes bidrag. Et mål for forskerne har vært å prøve å begrense oppvarmingen av jorden til to grader, men Hygen mente at den sjansen er forspilt allerede, til tross for FNs i alt 20 klimakonferanser. Seks grader heving av middeltemperaturen er ille nok, men vi kan stå overfor en økning på 11 grader i løpet av det neste hundreåret, og det vil bety sterke endringer i forhold til den planeten vi kjenner i dag.

Vi kommer ikke unna ekstremvær i årene som kommer. Det vil bli lange tørkeperioder og lange regnværsperioder, det vil komme voldsomme regnskyll og andre former for ekstremvær. Viktig nå er å tilpasse infrastruktur som veier og jernbaner til dette, slik at vi kan opprettholde et normalt liv med kommunikasjoner som fungerer.

På direkte spørsmål fra salen om hva vi selv kan gjøre for å begrense problemene, svarte Hygen at vi må få et bevisst forhold til vårt forbruk, og at noe så enkelt som kildesortering av avfall faktisk har stor betydning. Men vi må også bruke stemmeseddelen og dytte på politikerne, mente han.

Helge Solberg takket på vegne av forsamlingen.

Hans O Hygen i ivrig samtale

 

Hans O Hygen (til høyre) i ivrig samtale med en møtedeltager