7. september 2015

(Liv Evju) Publikum begynte å samle seg allerede før kl. 10 denne mandagen, og da styreleder Liv Evju åpnet møtet, viste telleapparatet at 265 mennesker hadde funnet veien til Norkirken for å høre Per Egil Hegge snakke om Putin og hans tankegang. Før Hegge slapp til, ble våre tre trofaste kjøkkenhjelpere, Elisabeth Slevolden, Mayna Ellingsen og Joyce Thorud kalt fram for å bli takket for innsatsen i forrige sesong. De fikk applaus fra salen og en liten hilsen fra styret.

 

Applaus fikk også tidligere vertinne i Norkirken, Ellen Opsahl, som nå er pensjonist og dermed har meldt seg inn i PUD.

ForedragsholderenPer Egil Hegge kåserte så i en snau time om Russlands sterke mann Vladimir Putin, og det tankegodset som ligger bak hans måte å styre landet på. Han er født i 1952, og hans foreldre mistet sine to første barn under beleiringen av Leningrad, da ca 900.000 mennesker sultet i hjel. Putin søkte seg til KGB allerede som 17-åring, og etter jus-studier slapp han gjennom nåløyet og ble offiser i KGB, stasjonert i Dresden i DDR. Etter murens fall ble han viseborgermester i St.Petersburg og senere kalt til Moskva som medarbeider for president Boris Jeltsin. Både etter Gorbatsjov og Jeltsin var den russiske økonomien i fritt fall, men godt hjulpet av Irak-krigen og dermed stigende oljepriser, klarte Putin å få bukt med inflasjonen og anses nå som den som har gjort Russland mektig og respektert igjen. Men fremdeles er det store sosiale forskjeller og gjennomgripende korrupsjon i landet. Det er et trekk som går igjen i Putins uttalelser – at Russland og russerne har en egenart og en egenverdi som hever dem over andre folk. Hegge kalte dette «reinspikka rasisme». Putin holder en fire-timers pressekonferanse på direkte tv to ganger i året, og siden han gjerne vil fremstå som demokratisk, får noen få kritiske røster slippe til. Men dersom kritikken føles truende, nøler han ikke med å ta rettsapparatet i bruk for å kvitte seg med opposisjonelle.

Per Egil Hegge trakk fram Erik Krags bok «Kampen mot Vesten i russisk åndsliv» som han mente ga en god forklaring på hvorfor Putin tenker som han gjør. Hegge avsluttet med å sitere noen linjer fra det russiske nasjonal-eposet «Jevgenij Onegin» av Alexander Pusjkin. Dette lærer skolebarn i Russland utenat, og de siterte linjene oste av menneskeforakt.

Helge Solberg takket etter at Hegge hadde svart på et par spørsmål fra salen. Noen av tilhørerne hadde kanskje forventet et annet innhold i foredraget, med mer tilknytning til dagsaktuelle spørsmål, men det vi fikk, samsvarte med den tittelen Hegge hadde satt på sitt foredrag.

Per Egil Hegge