Adresse: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Trondheimsvegen 34, 2040 Kløfta
E-mail:  .

Tlf. 63 98 08 17 / 934 80 585

 

Innmeldingsblankett

Vi har foredrag den første torsdag i hver måned i Ullensaker Rådhus.

Foredragene starter kl. 12:00

 

Årskontingent kr. 300,00        (10 kåserier/møter)

 

Vennligst kopier, og fyll inn følgende opplysninger som sendes: j 

 

Navn:_________________________________________________

 

Adresse:_______________________________________________

 

Postnummer/-sted:_______________________________________

 

Telefon:_______________   Mobiltlf.:________________________

     

Mail-adresse:___________________________________________