Årsmøtet 13. februar 2018 valgte styre og komiteer. Styret og komiteene har i følge vedtektene konstituert seg selv.

Styret
Harald Fagermoen
leder
tlf. 900 39 600
e-post:  
Gunnar Apeland
nestleder
Harold Misund
sekretær
Mary Lyford
kasserer
Gerd Astrid Kvernmo styremedlem Anne Gunn Sibeko
varamedlem
Jan Erik Aamillom
varamedlem

 

 

 
Kunst- og kulturkomiteen

Inger Margrethe Holmerud
Leder
tlf.: 909 59 363
e-post:

Marit Kvien Mona Dovland Turid Abelset
varamedlem
 
Reisekomiteen
Brit Thoresen
Leder
tlf.: 957 80 941
e-post:
Anne Marie Barken Kjellaug Nystrøm Wenche Andersen
varamedlem
 
Komité for historie- samfunn og vitenskap
Kari Drangsholt, leder
Tlf.: 932 81 728
e-post:
  Gordon Christensen
kasserer
Terje Lund
sekretær
Tor Nakstad
varamedlem
Per Erik Borgen
varamedlem
 
Nettredaktør
Styret har fullmakt til å utpeke varamedlem til nettredaktør
Jan Erik Aamillom
e-post:

Varamedlem
 
Revisorer
Olav Romundstad Tor Arnessen
 
Valgkomité
Pål Sørensen Annemor Berg Tore Lorentzen