§1

Eldreakademiet er en frittstående medlemsorganisasjon.

 §2

FORMÅL

Eldreakademiet har som formål jevnlig å arrangere møter med foredrag av allmenn interesse. 

§3

ÅRSMØTE

Det holdes årsmøte i februar eller mars. Alle betalende medlemmer har stemmerett og kan inneha verv i akademiet. Årsmøtet fastsetter årskontingenten, og godkjenner årsrapporten og revidert regnskap som legges frem av styret. Videre velger årsmøtet ny valgkomité, nytt styre og revisor.

 §4

VALGKOMITÉ

Valgkomitéen har fire medlemmer og konstituerer seg selv. Medlemmene velges for to år med mulighet for gjenvalg. På årsmøtet legger valgkomitéen frem forslag til styre, valgkomité og revisor.

 §5

STYRET

Styret består av syv medlemmer som velges for to år med mulighet for gjenvalg. Styret konstituerer seg selv med formann, sekretær og kasserer 

§6

OPPLØSNING AV ELDREAKADEMIET

Ved oppløsning av Eldreakademiet skal eventuelle overskudd og andre verdier overføres til Halden kommune etter spesiell avtale.