Utskrift

Eldreakademiet i Halden hadde sitt første møte på Haldens Klub 29. januar 1997 og første foredragsholder var NRKs Einar Lunde som fortalte om sine oppdrag i Afrika.

En arbeidsgruppe bestående av 5 personer hadde i forkant hatt samarbeid med Folkeuniversitetet slik at også Halden kunne få sitt Eldreakademi.

Arbeidsgruppen bestod av lærer Finn Eng, cand oceon Kjell Rikter Svendsen, bokhandler Fritz Køhn, forfatter Erna Moen og tidligere kultursjef Aage Friis. Disse dannet det første styret i Eldreakademiet i Halden.

I Halden ble det bestemt at navnet skulle være Eldreakademiet. Andre steder kan navnene være Folkeakademi, Senioruniversitet, Pensjonistuniversitet og lignende.

Initiativet til disse Pensjonistuniversitetene ble tatt av en franskmann i Toulouse i 1972.

Det startet med en sommerskole for pensjonister, men det ble så stor begeistring for tiltaket at det gikk over til å bli på helårs basis. Ideen spredde seg til flere land og er i dag en internasjonal bevegelse med millioner av deltagere.

Det opprinnelige navnet var "Universitet for den tredje alder, U3A". Den tredje alder er blitt internasjonal betegnelse på den fasen i livet der man har gått ut av arbeidslivet, men fremdeles kan delta aktivt i samfunnet.

Det er denne organisasjonen Eldreakademiet i Halden har knyttet seg til ved opprettelse av denne nettsiden. Vår adresse er eldreakademiet.halden.u3a.no

 

Pensjonist/Eldreakademiene fikk sin første forening her i Norge i 1982.

Halden var den siste av Østfoldbyene som dannet forening.

Sarpsborg var først ute i 1992, Fredrikstad i 1994, Moss i 1995, og sist, men ikke minst, Halden i 1997.

 

Kunngjøring av første møte i Eldreakademiet i Halden