Utskrift

Eldreakademiet i Halden er en forening som har vært aktiv siden 1997.

Foreningen har som formål å arbeide for kunnskapsformidling til eldre og andre interesserte i Halden og omegn ved å organisere foredrag om emner innen kunst, kultur, litteratur, historie osv.

Hensikten er med andre ord å :

 - Fremme det enkelte medlems utvikling
 - Styrke samfunnsengasjementet
 - Tilby et sosialt fellesskap

Det tilbys 4 foredrag i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret.

Vi møtes i Salen menighets lokaler den siste onsdag i måneden kl. 12.00.

Etter foredraget er det mulighet for sosialt samvær over en kopp kaffe og rundstykker/boller som betales av den enkelte.

Kontingenten vil fra 2018 være kr. 250,- pr. år. Dette ble vedtatt på årsmøtet i 2017.

Ikke medlemmer kan delta mot en avgift på kr. 80 pr. foredrag