Utskrift

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

       

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

Årsberetning 2021 for Øvre Romerike Pensjonistuniversitet:

 

Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder:              Anlaug Vestengen (Valgperiode 1 år)

Nestleder:        Kari Tybring-Petersen 

Sekretær:        Berit R. Ruud 

Styremedl.:      Gerd Nytrøen 

«                     Mads Ljøgodt.        

 

Varamedlemmer: (valgperiode 1 år)

Kaare Syltevik

Randi Luke

Ivar Strømstad

 

Valgkomite: (valgperiode 2 år)

Gunnar Horverak       

Anne-Grethe Borgen

Ruth E Weiby

 

Revisor: (Valgperiode 1 år)

Jorunn Traa

 

Forretningsfører:

John Bakke

 

 Et spesielt år ….

Det har vært et meget spesielt år for oss alle.  Og vi har ennå et stykke igjen før vi er ute av den grusomme pandemien.

 

 

Internettside:

ØRPU har egen internettside med adresse:  http://www.pu-jessheim.no

På hjemmesidene til kommunene på Romerike er det lagt ut linker til ØRPUs side.

Det er også laget en Facebookside hvor 278 interesserte følger oss på ØRPU med en orientering om hva som skjer.

 

Styremøter:

Grunnet koronaen er det holdt bare 7 styremøter, noen i biblioteket, noen privat og på Høvleriet. Vi leter fortsatt etter særlig kvinnelige foredragsholdere med aktuelle tema.

 

Medlemmer:

Pr 31.12.20 er det 223 medlemmer.  Møtene er åpne for alle over 60 år.

Kontingenten er i dag kr 300 pr år. Ikke-medlemmer betaler kr 100 pr møte.

Vi har avtale med andre pensjonistuniversitet på Romerike om gratis adgang mot å vise gyldig medlemskort.

 

Aktiviteter:

Foredragene avholdes første torsdag hver måned, med unntak av juni, juli og august. I stedet har vi da en tur «Ut i det blå» i juni.

Møtene starter kl 11.30 i Ullr, kommunestyresalen, Rådhuset, med mulighet for å kjøpe kaffe og vafler til kr 40, halvparten for en av delene.  Pga koronaen har vi hatt færre møter og vi har også vært i Pakkhuset.

Den kunstneriske underholdningen begynner kl 11.45 og selve foredraget kl 12.

Frammøtet er vanligvis bra med rundt 80 pr møte, men nå har vi hatt begrensninger med 50 stk eller avlyst møter.

 

Den årlige bussturen måtte vi avlyse.  I stedet fikk vi et tilbud fra leder av Frivilligsentralen, Rita Fjeld Hovden, om å bli med på en hyggelig busstur til Kistefosmuseet den 19.8.  Mange takket ja til denne.

 

Program våren 2020:

9.1.      Anestesilege Audun Aas om «Smertemysteriet».

6.2.      Humanist Hans Østeng «Den lyriske løsgjenger, rennesteinspoeten, Hans Aleksander Hansen».

5.3.      Forsker Ole Fugleberg «Klima og miljø»

2.4.      Professor Terje Tvedts foredrag ble avlyst, grunnet koronaen. Det ble flyttet til november.

7.5.      Journalist Einar Lundes foredrag ble også avlyst. Det er flyttet til 6.5.21. «De nye silkeveiene – via Afrika til Norge».

4.6.      Bussturen ble også avlyst.

 

Program høsten 2020:

3.9.      Skuespiller og teaterhistoriker Sidsel Marie Nilsen om «Nordahl Grieg – pasifisten».

1.10.    Prest, forfatter og foredragsholder Per Anders Nordengen «Når forandring ikke fryder».

5.11.    Professor, forfatter og filmskaper Terje Tvedt «Det internasjonale gjennombruddet. Da Norge dro ut i verden og verden kom til Norge.

3.12.    General og tidligere forsvarssjef Harald Sunde «Det norske forsvars utvikling og Øvre Romerikes rolle fra 1945 fram til i dag».  Det måtte dessverre også avlyses, og det er foreløpig ikke funnet et nytt tidspunkt.

 

Den kulturelle spaserstokk

ØRPU har mottatt tilskudd på kr 10.000 fra Ullensaker kommune for 2020.

Styret i ØRPU vil takke Ullensaker kommune for alltid godt samarbeid.

En spesiell takk til Kulturkontorets gode hjelpere, Servicetorget, Frivilligsentralens leder og

frivillige hjelpere og kafeen «Gnist»s alltid hjelpsomme medarbeidere.

 

Jessheim, 29.januar 2021

 

Anlaug Vestengen                   Kari Tybring-Petersen             Gerd Nytrøen

Sign.                                                sign.                                   sign.                                        

 

Mads Ljøgodt                                                                          Berit R. Ruud

Sign.                                                                                            sign.