Stein Lunde, født 1949, er klinisk pedagog og kulturarbeider.
  Han er mest kjent for sine teaterforestillinger rettet mot barn, men i 2019 hadde
  han urpremiere i Drammens Teater med sin første forestilling for voksne:
  Forbryter uten brekkjern. Her forteller han om livet til løsgjengerpoeten Hans
  Aleksander Hansen og Opstad Tvangsarbeideranstalt, hvor Hansen tilbrakte 11 år.
  Tenk deg å bli dømt til 18 måneders fengsel for noen tilfelle av offentlig beruselse.
  Neste gang er straffen tre år, og uten rettssak, bare «rettslig forføyning.» Slik var
  loven helt fram til 1970. Stein Lunde har selv tonesatt 13 av diktene til Hansen.