4. april. Kjell Ivar Berger, født 1953, er prost emeritus og har siden 1980  bodd og virket som prest, skribent, forfatter, visesanger og kulturarbeider på ulike
   steder i Trøndelag før han ble prost i Drammen prosti i 2015. Han vokste opp i en
   liten frikirkemenighet i Tromsø og lærte tidlig at prester i «statskirken» neppe
   kunne regnes som kristne. «Mitt ungdomsopprør var at jeg ville bli prest mot mine
   foreldres vilje», sier han. Kanskje er det å være menneske å lete etter sannheten?
   De som har funnet Sannheten er ofte nokså ubehagelige å være sammen med.
   Berger vil fortelle om Petter Dass, prest, jekteskipper, proprietær og forfatter

NB! ÅRSMØTE ETTER FOREDRAGET