Hvordan bli medlem av SUL?

Senioruniversitetets medlemstall har øket sterkt i den senere tid. Høsten 2018 passerer vi 1350 medlemmer.

Personer over 55 år kan bli medlem av SUL. Man melder seg inn som enkeltperson. Medlemskapet koster kr 200 pr. år. Medlemskap i SUL gir gratis adgang til medlemsmøtene i Senioruniversitetet i Lillestrøm, og også til medlemsmøtene i Skedsmo-, Lørenskog-, og Øvre Romerike pensjonistuniversiteter.

Søknad om medlemskap sendes til SULs sekretær ved å velge meny "Kontakt SUL" til venstre. Alternativt kan e-post sendes til .