Høstens brosjyrefolder med alle planlagte møter og aktiviteter er lagt ut som pdf-dokument. Trykk her for å åpne dokumentet. Når dokumentet er åpnet kan dette skrives ut. Vær oppmerksom på at utprintingen utnytter arkets fulle bredde.

I folderen finner dere informasjon fra styret og alle komiteene. Medlemsmøtene (med datoer) er beskrevet og Kunst- og kulturkomiteen har en listet opp sine planlagte aktiviteter pr. måned utover høsten. Reisekomiteens julereise er også beskrevet i tillegg til Historie, samfunn og vitenskapskomiteens seminarliste om Frankrike, Portugal og Spania.