"En verden i oppbrudd: Hva blir den nye normalen?"

Vi befinner oss i en overgangsperiode fra én verdensorden til en annen. Vi vet hvor vi kommer fra, men ikke hvor det bærer hen. USA leder ikke lenger en liberal verdensorden – det Hvite Hus har abdisert – men forsvarer nasjonale interesser liksom andre stormakter. Multilaterale avtaler og internasjonale institusjoner sprekker opp til fordel for bilaterale overenskomster og proteksjonistisk politikk. Null-sum tenkning – den enes gevinst er den andres tap – vinner fram. Uvisshet og uforutsigbarhet grenser til kaos. Hva bli den nye normalen?

Sverre Lodgaard er født og oppvokst i Trøndelag og er magister i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker og tidligere direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), har ledet FNs Institutt for Nedrustningsforskning og Institutt for Fredsforskning i Oslo.

Lodgaard har deltatt i en rekke aktualitetsprogrammer på tv og radio. Han har freds-, utenriks- og sikkerhetspolitikk som sitt spesialområde, men har også vært opptatt av U-landsproblematikk. Han har utgitt flere bøker og artikler om rustningskontroll og nedrustning, sikkerhetspolitikk og om Midtøsten-konflikten. Lodgaard har hatt en rekke internasjonale verv.

Foredraget holdes på Lier Kulturscene, Heggveien 4, 3400 Lier.

 

Det blir årsmøte i etterkant av foredraget. ÅrsmøteinnkallingÅrsberetning 2021

 

Arrangementet avvikles i henhold til gjeldende nasjonale smittevernregler for arrangementer.