Artikkelindeks

 

   

                                                                                                                                                            

Velkommen til 2036!

Drammen har nå i 2036 tilsammen 85 000 innbyggere hvorav så mange som

20 000 er pensjonister.

 

Dagens pensjonister er født mellom 1950 og 1975 og disse var i 2010 mellom 60 og 35 år. Det er deres foreldre som har skrevet denne besvarelsen.

 

    A: Trygghet i hverdagen

    B: Sosiale tjenester

    C: Boligforhold

    D: Helse

    E: Samferdsel

    F: Kultur og miljø