Eldreakademiet arrangerer tur til musikalen

"PÅFUGLEN" med Heidi Gjermundsen Broch

 

Det Norske Teatret lørdag 26. november 2016 

Omtale:

Påfuglen er ei fargerik, humoristisk og musikalsk fengande framsyning som også tematiserer kor vanskeleg det kan vere å skulle leve saman. I dag lever vi tettare på andre kulturar, religionar og folkeslag. Framsyninga syner med brodd og humor korleis det å komme nærare kvarandre kan verke både skremmande og tiltrekkande.

 

Kl. 10.00     Avreise fra Coop Brødløs

 Kl. 15.00 Musikalen ”Påfuglen” starter

 Hjemreise rett etter forestillingens slutt

 Timene før forestillingen er til egen disposisjon. Det blir ingen fellesbespisning.

 Pris kr. 500,- som inkluderer buss og musikalbillett pr person

 Innbetales til kontonr. 1080 34 29648

Eldreakademiet i Halden

 Påmelding fra onsdag 28.september 2016

etter første høstmøte

til Nanna Hødal tlf. 69 184951

 

Innbetaling bekrefter påmeldingen.