Onsdag 29.januar: Bjørn Andersen,
"En stygg andunge eller en kongesønn? H.C. Andersens jule- og nyttårsfeiring 1805-1875"

Bjørn Andersen er en kjent person for de fleste i Halden både som bokhandler, forfatter og pasjonert danmarksvenn. Han har et spesielt forhold til Danmarks store eventyrdikter H.C. Andersen, og han vil I foredraget lede oss gjennom dikterens jule- og nyttårsfeiringer.

Onsdag 26.februar: Konsert og årsmøte.
Vi får besøk av Dag Brandht, Frank Skovrand og Arne Nygård som vil holde konsert og underholde oss med et Evert Taube-repertoar. Etter konserten blir det årsmøte med årsmøtesaker som årsberetning, økonomioversikt og valg. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret I hende senest 5.februar 2020. Gratis kaffe og bløtkake etter årsmøtet.

 

Møtet onsdag 25.mars er avlyst pga faren for smittespredning av Coronavirus 

Onsdag 25.mars: Arild E. Syvertsen,
"Norske sjøfolk i krig og terror. Gulfkrigene".
Arild E. Syvertsen er fra Halden og er tidligere sjømann. Han seilte som førstestyrmann på norske skip i Gulfen. Siden 1991 har han jobbet som statslos I Kystverket. Han har bl.a. skrevet boken "Norske sjøfolk i krig og terror". I dagens foredrag vil Syvertsen fortelle om norske sjøfolks opplevelser i Gulfkrigen på 80-tallet og igjen i 2019. 

 

Møtet onsdag 29.april er avlyst pga faren for smittespredning av Coronavirus 

Onsdag 29.april: Roger Prang,
"Jellhaugen og Gjellestad i
historien".
Roger Prang er lokalhistoriker og har skrevet mange bøker. I tillegg har han levert en rekke artikler til historiske tidssskrifter og årsberetninger. I over 25 år har han vært svært opptatt av Jellhaugen og Gjellestadområdet. I fordraget vil han gi oss en innføring i områdets historie som en mektig bosetning for omlag 1400 år siden. 

 Alle møtene er i Pinsemenigheten Salens lokaler kl. 12:00