Utskrift

Vi har i den senere tid sett en økende aktivitet og oppfinnsomhet fra svindlere som søker tilgang til din PC. De prøver å berike seg med dine penger.

PC-er er i dag tilknyttet nettet. Kommer svindlerne inn i din PC kan de se alt som er lagret der. De kan kanskje finne ditt personnummer og tilstrekkelig annen informasjon til å bestille kredittkort i ditt navn. Dette vil du kanskje ikke merke før du får betalingskrav fra et inkassobyrå.
Finner de din kasserte PC i returbingen hos en forhandler kan de finne dine gamle filer, selv om du tror du har slettet all viktig informasjon.
Her er en noen svindelmetoder du bør være oppmerksom på:

Du blir oppringt fra "Microsoft".

Du blir oppringt, angivelig fra Microsoft. De sier at Microsoft har oppdaget en feil på din PC, og tilbyr seg å rette feilen. De ber deg om å logge inn på et nettsted de oppgir.
Gjør du dette gir du dem full styring av din PC. De kan dermed gjennomsøke den for privat informasjon, bl.a. om dine bankkonti.

Du mottar e-post.
Her er noen metoder de benytter for å lure deg for penger

 Får du en e-post du ikke stoler på: Klikk aldri på vedlegg, bilder eller linker. Gjør du det kan det resultere i at det installeres et overvåkingsprogram som sender melding til svindlerne om hva du taster inn på din PC. Du risikerer også at det installeres et virus.

Nettsteder for partnersøk.
En arena for svindel er nettsteder der folk kan søke etter partnere. Det innledes gjerne et varmt forhold som tilslutt resulterer i en bønn om penger for å redde den nye partneren fra ett eller annet. Mange slike nettsteder er seriøse, og verdifulle for mange, men en del svindlere ser dessverre dette som en arena for å berike seg på andres følelser og gode hjerte.

Kassering av gammel PC.
Din gamle PC inneholder sannsynligvis mye personlig informasjon, bl.a. forskjellige brukernavn og passord. Kanskje også dataene for din nettbank.  Standard slettefunksjon sletter bare filnavnet fra innholdsregistret. Selve filen finnes fortsatt på harddisken og kan gjenskapes av personer med tilstrekkelig datakunnskap. Skal du kassere din PC bør du lese mer ved å klikke her.

Selv om svindlere stadig finner på nye svindelmetoder bør du være rimelig trygg hvis du følger rådene ovenfor. Hvis du har et oppdatert antivirusprogram bør du være rimelig trygg om du klikker på vedlegg eller linker i en e-post fra en pålitelig kilde. Eksempelvis er utsending av fakturaer som vedlegg til e-post vanlig både fra offentlige etater og private firmaer.

Tillegg 26.2.2019:
Muligens har ditt lokale renovasjonsverk en trygg måte å kassere din gamle PC.  Nedre Romerike Avfallsforedling har en ordning der bærbare PCer, og harddisker fra stasjonære PCer, kan deponeres i en såkalt sikkerhetsboks. Sjekk derfor om ditt lokale avfallsselskap har en slik ordning. PCen eller harddisken må da leveres til deres mottaksstasjoner, ikke til de lokale elektrokjedene.